HP LaserJet 1100 Printer series - Blankett för serviceinformation

background image

Blankett för serviceinformation

Informationsblankett för service

Vem returnerar utrustningen?

Datum:

Kontaktperson:

Telefonnummer:

Alternativ kontaktperson:

Telefonnummer:

Returnera utrustningen till följande adress:

Speciella anvisningar
för transport:

Vad ingår i returen?

Modellnummer:

Serienummer:

Bifoga om möjligt utskrifter som påvisar felet. Skicka inte tillbehör som ej behövs för
att utföra reparationen (handböcker, rengöringsmaterial mm).

Vad ska åtgärdas?
1. Beskriv felet. (Vari består felet? Vad gjorde du när felet uppstod? Vilket
tillämpningsprogram använde du? Går det att återskapa felet?)

2. Om felet är återkommande, hur lång tid förflyter mellan felen?

3. Är enheten ansluten till något av följande? (Ange tillverkare och modellnummer.)
Persondator: Modem: Nätverk:

4. Ytterligare kommentarer:

background image

SW

HP:s support 69