HP LaserJet 1100 Printer series - Kundtjänst och reparation (för kunder i USA och Ca

background image

Kundtjänst och reparation
(för kunder i USA och Canada)

Ring (1) (208) 323-2551 måndag t o m fredag mellan 6.00 och
22.00 och lördagar mellan 9.00 och 16.00 (Mountain Time). Samtalet
är kostnadsfritt under garantiperioden. Kunden får dock betala
sedvanliga avgifter för rikssamtal. Systemet ska finnas i närheten
och kunden ska ha serienumret till hands.

Telefonassistans efter garantiperiodens slut finns på nummer
(1) (900) 555-1500 (USD 2,50* per minut, maximal avgift är USD
25,00 per samtal, endast USA) eller på 1-800-999-1148 ($25,00*
per samtal, Visa eller MasterCard, USA och Canada) måndag t o m
fredag mellan 6.00 och 22.00 och lördagar mellan 9.00 och
16.00 (Mountain Time).

Avgiften börjar utgå när kunden kopplas

upp till en supporttekniker. *Priserna kan ändras.

background image

70 Kapitel 6 Service och support

SW