HP LaserJet 1100 Printer series - Online-tjänster

background image

Online-tjänster

Vi föreslår följande tjänster som ger information dygnet runt
via modem:

World Wide Web URL

Skrivardrivrutiner, uppdaterad HP-skrivarprogramvara plus
information om produkter och support finns på följande URL:

i USA

http://www.hp.com/support/lj1100

i Europa

http://www2.hp.com

Skrivardrivrutiner kan erhållas på följande adresser:

i Korea

http://www.hp.co.kr

i Taiwan

http://www.hp.com.tw

eller den lokala
webbplatsen för drivrutiner

http://www.dds.com.tw

America Online

America Online/Bertelsmann finns i USA, Frankrike, Tyskland och
Storbritannien. Genom denna tjänst kan du få skrivardrivrutiner,
uppdaterad HP-skrivarprogramvara och supportdokumentation som
ger upplysningar om tillgängliga HP-produkter. Använd nyckelordet
HP för att starta eller ring i USA 1-800-827-6364 och ange ”preferred
customer # 1118” för att abonnera. I Europa ska du ringa lämpligt
nummer på nedanstående lista:

Frankrike ++353 1 704 90

00

Schweiz

0848 80 10 11

Storbritannien

0800 279 1234

Tyskland 0180

531 31 64

Österrike 0222 58 58 485

CompuServe

tm

Skrivardrivrutiner, uppdaterad HP-skrivarprogramvara och interaktiv
delning av tekniska uppgifter med andra medlemmar finns på
CompuServes ”HP-fora för användare” (GO HP). Ring i USA
1-800-524-3388 och be att få tala med representant nummer 51 för
att abonnera. (CompuServe finns också i Storbritannien, Frankrike
Belgien, Schweiz, Tyskland och Österrike.)

background image

74 Kapitel 6 Service och support

SW