HP LaserJet 1100 Printer series - Riktlinjer för retur av skrivaren

background image

Riktlinjer för retur av skrivaren

Bifoga om möjligt utskriftsexempel och 5 till 10 pappersark eller
annat material som utskriften blir felaktig på.

Ta bort och behåll eventuella DIMM-kort (minneskort) som
installerats i skrivaren. Se ”Ta bort ett DIMM-kort”.

Ta bort skannern.

Ta bort alla kablar och tillbehör som installerats i skrivaren.

VARNING

Statisk elektricitet kan skada DIMM-korten allvarligt. Ha därför på
dig ett antistatiskt armband eller vidrör ofta ytan på den antistatiska
förpackningen till DIMM-korten och ta sedan i blottlagd metall på
skrivaren när du hanterar DIMM-korten.

Ta bort och behåll tonerkassetten.

VARNING

Förhindra skador på tonerkassetten genom att förvara den i original-
förpackningen eller förvara den på sådant sätt att den inte utsätts
för ljus.

Använd den ursprungliga kartongen och förpackningsmaterialet
om så är möjligt.

Fraktskador som uppstått på grund av felaktigt

emballage faller inom kundens ansvarsområde. Om förpacknings-
materialet inte längre är tillgängligt måste du skaffa lämpligt, nytt
material på annat sätt.

Bifoga en helt ifylld kopia av blanketten för serviceinformation.
Se ”Blankett för serviceinformation”.

HP rekommenderar att du tar ut en transportförsäkring.

background image

68 Kapitel 6 Service och support

SW