HP LaserJet 1100 Printer series - Konformitetsförklaring

background image

Konformitetsförklaring

enligt ISO/IEC Guide 22 och EN45014

Tillverkarens namn:

Hewlett-Packard Company

Tillverkarens adress:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

förklarar att produkten

Produktnamn:

HP LaserJet 1100

Modellnummer:

C4224A

Produkttillbehör:

ALLA

uppfyller kraven i följande produktspecifikationer:

Säkerhet:

IEC 950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4

IEC 825-1:1993 / EN 60825-1:1994 Klass 1 (laser/ljusdioder)

EMC:

CISPR 22:1993+A1 / EN 55022:1994 Klass B1

EN 50082-1:1992

IEC 801-2:1991 / prEN 55024-2:1992 -

4 kV CD, 8 kV AD

IEC 801-3:1984 / prEN 55024-3:1991 -

3 V/m

IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 -

0,5 kV signalledningar

1,0 kV strömledningar

IEC 1000-3-2:1995 / EN61000-3-2:1995

IEC 1000-3-3:1994 / EN61000-3.3:1995

FCC avsnitt 47 CFR, Del 15 Klass B2 / ICES-003, Utgåva 2 / VCCI-21

AS / NZS 3548:1992 / CISPR 22:1993 Klass B1

Ytterligare information:

Produkten uppfyller därmed kraven i följande direktiv och har CE-märkts enligt:

EMC-direktivet 89/336/EEC

lågspänningsdirektivet 73/23/EEC

Produkten testades i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards persondatorsystem.

Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC-reglementet. Användningen avgörs av följande två
förhållanden: (1) denna enhet får inte förorsaka skadliga störningar och (2) denna enhet måste godta
alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan förorsaka oönskad drift.

Kontakta följande ENDAST för att begära information om överensstämmelse:

Australien:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,
31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australien

Europa:

Ditt lokala Hewlett-Packard försäljnings- och servicekontor eller
Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards
Europe, Herrenberger Straße 130, D-71034 Böblingen,
Tyskland (Fax: +49-7031-14-3143)

USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,
PO Box 15 Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015
(Telefon: 208-396-6000)

background image

SW

Diverse deklarationer 89