HP LaserJet 1100 Printer series - Miljöskydd

background image

Miljöskydd

Hewlett-Packard Company vill tillhandahålla kvalitetsprodukter på ett
miljövänligt sätt. Denna HP LaserJet-skrivare har flera egenskaper
som minskar den negativa inverkan på miljön.

Denna HP LaserJet-skrivare eliminerar:

Ozonalstring

Skrivaren använder laddningsvalsar i den elektrofotografiska
processen och genererar därmed ingen mätbar ozongas (O

3

).

Utförandet av denna HP LaserJet-skrivare
minskar också:

Energiförbrukningen

Energiförbrukningen sjunker ända ned till 6 w i sparläget. Detta
sparar inte endast på naturtillgångarna utan gör också att enheten
blir ekonomisk att använda, utan att den höga skrivarprestandan
påverkas. Denna enhet uppfyller kraven i programmet E

NERGY

S

TAR

.

E

NERGY

S

TAR

är ett frivilligt program som etablerats för att

uppmuntra utvecklingen av energisnåla kontorsprodukter. Namnet
E

NERGY

S

TAR

är ett i USA inregistrerat servicemärke som tillhör

Environmental Protection Agency i USA.

Som en partner i E

NERGY

S

TAR

har Hewlett-Packard Company

fastställt att denna produkt uppfyller kraven i riktlinjerna för

E

NERGY

S

TAR

avseende energiförbrukning.

Tonerförbrukning

Läget EconoMode använder avsevärt mindre toner än andra
utskriftslägen vilket kan göra att tonerkassetten räcker längre.

Pappersanvändning

Du kan i många tillämpningsprogram ange att flera dokumentsidor
ska skrivas ut på ett enda pappersark. Denna funktion, som brukar
kallas Layout eller Sidor per ark, samt skrivarens funktion för
dubbelsidig utskrift kan minska pappersanvändningen och därmed
utnyttjandet av naturtillgångar.

background image

86 Bilaga A Skrivarspecifikationer

SW

Skrivarens utförande förenklar återvinningen av:

Plast

Plastdelarna har materialidentifieringsmärkning enligt internationell
standard och detta gör det enklare att identifiera plasten så att den
kan återvinnas när skrivaren är förbrukad.

HP Tonerkassett

Det går att returnera skrivarens tonerkassett och trumma till HP i
många länder genom programmet HP Planet Partners Toner
Cartridge Recycling Program. Detta enkla program finns i mer än
tjugo länder. Information om programmet på många språk samt
anvisningar finns i alla förpackningar med HP:s tonerkassett.

Upplysningar om HP:s program för återvinning
av tonerkassetter

HP LaserJet-programet för återvinning av tonerkassetter har sedan
1990 samlat in mer än tolv miljoner kassetter som annars kunde ha
hamnat på soptippar världen över. Tonerkassetterna skickas till en
uppsamlingscentral där de tas isär och görs klara för återvinning.
Efter en noggrann inspektion tas smådelar som muttrar, skruvar
och klämmor till vara och används sedan vid produktionen av nya
kassetter. Återstående material sorteras ut och omvandlas till råvara
som sedan användas vid produktion på andra fabriker. Över 95 % av
vikten på varje återlämnad kassett återanvänds. Ytterligare
information kan i USA erhållas på telefon (1) (800) (340-2445).
Upplysningar finns också på webbplatsen för HP LaserJet-tillbehör på
adressen http://www.ljsupplies.com/planetpartners/. Kunder utanför
USA kan ringa sitt lokala HP försäljnings- och servicekontor för att få
upplysningar om HP:s program för återvinning av tonerkassetter.

Papper

Det går att använda returpapper i skrivaren om papperet uppfyller
kraven som anges i HP LaserJet Printer Family Paper Specifications
Guide. Beställningsinformation för denna bok finns i ”Information om
tillbehör och beställning”. Denna skrivare kan använda returpapper
som uppfyller kraven i DIN 19 309.

background image

SW

Material Safety Data Sheet 87