HP LaserJet 1100 Printer series - FCC-konformitet

background image

FCC-konformitet

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla kraven för
en digital enhet i klass B enligt artikel 15 i FCC-bestämmelserna.
Dessa krav har uppställts för att ge skäligt skydd mot skadliga
störningar vid installation i bostadsområden. Utrustningen genererar,
använder och kan avge radiofrekvensenergi och kan, om den ej har
installerats enligt anvisningarna, förorsaka skadliga störningar i
radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar ej
kan förekomma i en viss installation. Om denna utrustning förorsakar
skadliga störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan
avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på, ska
användaren försöka rätta till detta problem genom att vidtaga en
eller flera av nedanstående åtgärder:

rikta om eller flytta på mottagarantennen

öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren

ansluta utrustningen till ett uttag på en annan krets än den till
vilken mottagaren anslutits

rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio- och TV-tekniker

Obs

Alla ändringar och modifikationer som ej uttryckligen godkänts av
HP kan innebära att användaren förlorar sin rättighet att använda
denna utrustning.

En avskärmad skrivarkabel måste användas enligt kraven för enheter
i klass B i artikel 15 i FCC-bestämmelserna.

background image

SW

Föregångare när det gäller miljövänliga produkter 85