HP LaserJet 1100 Printer series - Material Safety Data Sheet

background image

Material Safety Data Sheet

Du kan få Material Safety Data Sheet för tonerkassett och trumma
genom att gå till webbsidan med HP LaserJet-tillbehör på adressen
http://www.ljsupplies.com/planetpartners/datasheets.html. Kunder
som inte har Internet-åtkomst kan i USA ringa HP FIRST (Fax
Information Retrieval Support Technology) på (1) (800) 231-9300.
Använd registernummer 7 för att få en lista över dokumenten med
Toner Cartridge/Drum Material/Chemical Safety Data. Kunder utanför
USA hittar uppgifter om telefonnummer i början av denna handbok.

background image

88 Bilaga A Skrivarspecifikationer

SW