HP LaserJet 1100 Printer series - Avbryt en utskrift

background image

Avbryt en utskrift

Du kan avbryta en utskrift från ett program eller från en utskriftskö:

Ta ut det återstående papperet ur skrivaren: Den stannar då
omedelbart. Välj något av de två alternativen nedan.

Program: Vanligen visas en dialogruta på skärmen en kort stund,
där du kan välja att avbryta utskriften.

Utskriftskö: Om en utskrift väntar i en utskriftskö (datorns minne)
eller i utskriftsspoolern kan du ta bort jobbet där. Gå till skärmen
Enhet, antingen via Windows

Kontrollpanel (Windows 3.1x) eller

via

Start, Inställningar, Skrivare i Windows 9x och NT 4.0.

Dubbelklicka på ikonen HP LaserJet 1100 för att öppna
fönstret, markera utskriften och tryck sedan på tangenten Delete.

Om statuslamporna på kontrollpanelen börjar blinka när en utskrift
har avbrutits håller datorn fortfarande på att sända dokumentet
till skrivaren. Ta antingen bort jobbet från utskriftskön, eller vänta tills
datorn har slutat skicka data. Skrivaren kommer att återgå till
läget Redo.

background image

SW

Ändra inställningarna för utskriftskvalitet 31