HP LaserJet 1100 Printer series - Skriv ut flera sidor på ett enda ark (Sidorper ar

background image

Skriv ut flera sidor på ett enda ark
(Sidor per ark)

Du kan välja hur många sidor du vill skriva ut på ett enda ark.
Om du väljer att skriva ut mer än en sida per ark kommer sidorna att
förminskas, och de kommer att läggas ut på sidan i den ordningsföljd
de annars skulle ha skrivits ut i. Du kan välja upp till 9 sidor per
pappersark.