HP LaserJet 1100 Printer series - Skriv ut häften

background image

Skriv ut häften

Du kan skriva ut häften på formaten
Letter, Legal, Executive eller A4.

1

Lägg i papperet och ställ sedan
pappersut-matningsspaken i det
övre läget.

2

Gå till Egenskaper för skrivare
från ditt program. Se avsnittet
”Egenskaper för skrivare
(drivrutinen)”. Öppna fliken
Efterbehandling, klicka på Utskrift
av häfte
och klicka sedan på OK.
Skriv ut dokumentet.

3

Ta bort det återstående papperet
från

inmatningsfacket när du har

skrivit ut första sidan och lägg det
åt sidan tills häftet är klart.

4

Samla ihop sidorna för första sidan,
vänd dem i medurs riktning och rätta
sedan till pappersbunten.

Fortsättning på nästa sida.

1

2

3

4

background image

SW

Skriv ut häften 29

5

Lägg tillbaka arken med första sidan
i inmatningsfacket. Kortänden ska
vara ned och vänd mot skrivarens
baksida. Klicka på OK (på skärmen).
Skrivaren kommer att slutföra
utskriften.

6

Vik och häfta ihop sidorna.

5

6

background image

30 Kapitel 3 Utskriftsuppgifter

SW