HP LaserJet 1100 Printer series - Manuell dubbelsidig utskrift med utmatningsfacket

background image

Manuell dubbelsidig
utskrift med
utmatningsfacket
(standard)

1

Ställ pappersutmatningsspaken i
det övre läget.

2

Gå till Egenskaper för skrivare. Se
avsnittet ”Egenskaper för skrivare
(drivrutinen)”. Öppna fliken
Efterbehandling, klicka på Manuell
dubbelsidig utskrift (standard)
och klicka sedan på OK. Skriv ut
dokumentet.

3

Ta ut det återstående papperet ur
inmatnings-facket när första sidan
har skrivits ut, och lägg det åt sidan
tills du är klar med ditt dubbel-sidiga
dokument.

4

Samla ihop utskrifterna för första
sidan, vänd bunten i medurs riktning
och rätta sedan till bunten innan du
lägger tillbaka den i inmatnings-
facket. När du har gjort det ska
första sidan ligga upp-och-nedvänd
och närmast skrivarens baksida.
(Den utskrivna sidan ska vara vänd
mot skrivarens baksida.)

Klicka på OK (på skärmen) och
vänta medan sidorna skrivs ut.

1

2

3

4

background image

SW

Skriv ut på papperets båda sidor (manuell dubbelsidig utskrift) 25