HP LaserJet 1100 Printer series - Manuell dubbelsidig utskrift (special) på tyngre m

background image

Manuell dubbelsidig
utskrift (special) på tyngre
material och kort

För tyngre material (kort mm) ska du
välja den raka utmatningsbanan.

1

För ner spaken för pappers-
utmatning till det nedre läget.

2

Gå till Egenskaper för skrivare. Se
avsnittet ”Egenskaper för skrivare
(drivrutinen)”. Öppna fliken
Efterbehandling, klicka på Manuell
dubbelsidig utskrift (special)
och
sedan på OK. Skriv ut dokumentet.

3

Ta ut det återstående papperet ur
inmatnings-facket när första sidan
har skrivits ut, och lägg det åt sidan
tills du är klar med ditt dubbel-sidiga
dokument.

4

Samla ihop utskrifterna för första
sidan, vänd på bunten och rätta
sedan till bunten innan du lägger
tillbaka den i inmatningsfacket. När
du har gjort det ska första sidan
ligga upp-och-ned och närmast
skrivarens framsida. (Den utskrivna
sidan ska vara vänd mot skrivarens
baksida.)

Klicka på OK (på skärmen) och
vänta sedan medan sidorna
skrivs ut.

1

2

3

4

background image

26 Kapitel 3 Utskriftsuppgifter

SW